Nhãn: windows update

SFC Failed to Repair và DISM hiển thị lỗi 0x800f081f trong Windows 10

SFC Failed to Repair và DISM hiển thị lỗi 0x800f081f trong Windows 10

Một trong những độc giả của chúng tôi đã gặp sự cố trong diễn đàn khi anh ấy báo cáo hai …
Sửa mã lỗi Windows Upgrade 0XC190010d & 0XC190010a

Sửa mã lỗi Windows Upgrade 0XC190010d & 0XC190010a

Hệ điều hành Windows đẩy mạnh các bản nâng cấp thường xuyên để cải thiện hiệu suất tổng t…
Cách tắt Windows Update vĩnh viễn với phần mềm StopUpdates10

Cách tắt Windows Update vĩnh viễn với phần mềm StopUpdates10

StopUpdates10 sẽ giúp bạn tắt windows update vĩnh viễn và triệt để. Phần mềm hỗ …
Khắc phục lỗi 0x800F081E - 0x20003 trong quá trình nâng cấp Windows 10

Khắc phục lỗi 0x800F081E - 0x20003 trong quá trình nâng cấp Windows 10

Lỗi 0x800F081E - 0x20003 là mã trạng thái Windows cho CBS_E_NOT_APPLICABLE , về cơ bản c…

© - Copyright by Hải Đăng