Nhãn: window update

Sửa lỗi Windows Update Error 0x80240035

Sửa lỗi Windows Update Error 0x80240035

Khi cài đặt Windows 10 Update, nếu bạn nhận được mã lỗi 0x80240035, thì bài đăng này sẽ g…
Cách sửa lỗi Windows Update Error Code 80244010

Cách sửa lỗi Windows Update Error Code 80244010

Trong khi thử tải xuống, cài đặt và nâng cấp thiết bị Windows của bạn, bạn có thể gặp rất…
Hướng dẫn sửa lỗi Windows Update Error Code 800F0A13

Hướng dẫn sửa lỗi Windows Update Error Code 800F0A13

Đôi khi, bạn có thể gặp phải Windows Updates Error code 800F0A13 trong khi cài đặt một s…
Khắc phục lỗi không thể cập nhật Window 10

Khắc phục lỗi không thể cập nhật Window 10

Nếu quản trị viên của bạn đã tắt Windows Updates hoặc do một số lỗi trong cài đặt Automat…
Quản lý hoặc dừng cập nhật Windows 10 bằng WAU Manager

Quản lý hoặc dừng cập nhật Windows 10 bằng WAU Manager

Windows Update đã phát triển theo thời gian và hiện tại có rất nhiều tính năng mang lại …

© - Copyright by Hải Đăng