Làm cách nào để xóa Virtual Drive trong Windows 10?

Ổ đĩa ảo trong Windows 10 có các chức năng, tương tự như ổ cứng ngoài và chúng có thể đượ…