Nhãn: microsoft store

Khắc phục lỗi 0x800704cf khi mở ứng dụng Microsoft Store trên Windows 10

Khắc phục lỗi 0x800704cf khi mở ứng dụng Microsoft Store trên Windows 10

Nếu bạn gặp mã lỗi 0x800704cf khi mở ứng dụng Microsoft Windows Store trên Windows 10, …
Nút cài đặt bị mờ đi đối với một số Ứng dụng hoặc Trò chơi trong Microsoft Store

Nút cài đặt bị mờ đi đối với một số Ứng dụng hoặc Trò chơi trong Microsoft Store

Nếu khi bạn truy cập Microsoft Store để tải xuống một hoặc nhiều trò chơi về thiết bị Win…

© - Copyright by Hải Đăng