Cách thay đổi kích thước của hiberfil.sys trong Windows 10

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tăng hoặc giảm kích thước tệp hiberfil.…