Nhãn: chrome

Google vẫn khuyến nghị người dùng Microsoft Edge chuyển sang Chrome

Google vẫn khuyến nghị người dùng Microsoft Edge chuyển sang Chrome

Theo một số báo cáo, Google đã ngừng khiến người dùng Edge sợ hãi chuyển sang Chrome để d…
Không có Chế độ ẩn danh trong Chrome trong Windows 10

Không có Chế độ ẩn danh trong Chrome trong Windows 10

Chrome, giống như mọi trình duyệt khác, cung cấp trình duyệt riêng tư hoặc Chế độ ẩn danh…

© - Copyright by Hải Đăng