Khắc phục lỗi không thể tạo Local Users nếu đang sử dụng IME Chinese, Japanese, hoặc Korean trên Windows 10

Một số người dùng đang gặp phải sự cố ngăn họ tạo local users khi thiết lập thiết bị Win…