Cách thay đổi cài đặt BIOS từ máy tính Local hoặc từ xa không cần khởi động vào BIOS

Bài đăng này dành cho những người thích tìm hiểu về PowerShell. PowerShell cho phép bạn t…