Nhãn: Microsoft Excel

Cách in các ô đã chọn trong Microsoft Excel hoặc Google Sheets

Cách in các ô đã chọn trong Microsoft Excel hoặc Google Sheets

Ngay cả khi bạn có một bảng tính lớn, đôi khi, bạn có thể chỉ muốn in các ô đã chọn trong…
Khắc phục lỗi We found a problem with some content in 'filename.xlsx'... trong Excel

Khắc phục lỗi We found a problem with some content in 'filename.xlsx'... trong Excel

Như bạn đã biết, một tệp có phần mở rộng .xlsx là một tệp XML Format Spreadsheet . Nó thư…
Công thức trong Microsoft Excel không tự động cập nhật

Công thức trong Microsoft Excel không tự động cập nhật

Mọi người dùng sẽ đồng ý rằng Microsoft Excel là một trong những công cụ hữu ích nhất tro…

© - Copyright by Hải Đăng