H.264 là gì? So sánh H.264 với H.265 và H.266

Codec video phổ biến nhất hiện nay là chuẩn H.264 vì hầu hết các thiết bị đa phương tiện …