Cách bật và sử dụng bộ đếm Frames Per Second (FPS) trên Windows 10

Microsoft gần đây đã công bố bổ sung các frames per second (FPS) trong Xbox Game Bar . T…