Hướng dẫn sửa lỗi "Network Connections - An unexpected error occurred"

Đôi khi, nếu mọi thứ không hoạt động tốt, bạn có thể cần điều tra cài đặt mạng trong hệ đ…