Windows 10 Kernel ntoskrnl.exe bị thiếu hoặc có lỗi - Error code 0xc0000221

0xc0000221 mã lỗi gặp phải một số người dùng Windows 10, ngay sau khi máy tính không khở…